Beleid en organisatie

Statuten, plannen, klachtenregeling en verslagen

Amicitia is opgericht in 1891. In de statuten van de vereniging vind je de interne regels en afspraken van de club. Er staat bijvoorbeeld in hoe de bestuurders worden benoemd en hoe lidmaatschap etc. is geregeld. De statuten zijn de basis van de vereniging.

Naast de statuten heeft de muziekvereniging een meerjarenbeleidsplan. Hierin vind je alles over de missie, visie en kernwaarden van de vereniging. Ook zijn hier de plannen in opgenomen voor de lange termijn.

De vereniging heeft een klachtenregeling en er zijn twee vertrouwenspersonen waar je melding kunt doen van een eventueel onwenselijke situatie.

Elk jaar wordt op de ledenvergadering het jaarverslag vastgesteld. Hierin vind je alle activiteiten die de vereniging het jaar daarvoor heeft ondernomen. 

Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslag 2021

Statuten

Klachtenregeling

Beleid ongewenst gedrag