Over Amicitia

Amicitia is vriendschap

Amicitia Landsmeer bestaat uit een harmonieorkest, twee jeugdorkesten (JOL1 en JOL2), een Bucketlist Orkest (BOL) en een gecertificeerde muziekopleiding. Een gezellige vereniging voor jong en oud. Al sinds 1891 wil de club zoveel mogelijk mensen muziek laten maken of ervan laten genieten. Binnen maar ook buiten Landsmeer. De harmonie speelt in de hoogste afdeling voor amateurorkesten, brengt afwisselend repertoire en werkt graag aan grote evenementen en bijzondere concerten. Naast de vier orkesten speelt een feestkapel op uitnodiging op feestjes of evenementen.

Onze visie

Muziekvereniging Amicitia Landsmeer is een muziekvereniging waarbinnen de leden met ambitie en plezier muziek kunnen maken.

De vereniging is een belangrijke ontmoetingsplek voor de leden, jong en oud. 

Om de artistieke kwaliteit te borgen en publiek van de muziek te kunnen laten genieten, heeft de vereniging de muzikale ontwikkeling van zowel de individuele leden (muzieklessen) als de orkesten hoog in het vaandel staan.

In de gemeente Landsmeer speelt de vereniging een cultureel-educatieve en sociaal-maatschappelijke rol van betekenis door muziek in te zetten als middel voor verbinding binnen de gemeenschap. Music make friends and friends make music!

Onze missie

Muziekvereniging Amicitia wil haar leden, jong en oud, stimuleren zich muzikaal te ontwikkelen en zoveel mogelijk mensen van de resultaten laten genieten. Binnen en buiten Landsmeer.

Onze kernwaarden

  • Plezier 
  • Kwaliteit
  • Jong & Oud
  • Verbinding
  • Vriendschap 

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Amicitia is zich hiervan bewust en hanteert de Governance Code Cultuur