MÉÉR MUZIEK IN DE KLAS BOKAAL VOOR LANDSMEER

Op maandag 16 mei krijgt de gemeente Landsmeer de Méér Muziek in de Klas Bokaal uitgereikt. Dit is een erkenning voor de positieve manier waarop het muziekonderwijs op de zes Landsmeerse basisscholen is geregeld. De uitreiking begint om 13.15 uur op het Raadhuisplein en Amicitia is er natuurlijk bij!

Van alle scholen is een klas aanwezig; in totaal ongeveer 180 kinderen. Zij zingen en spelen samen het Kindermuziekweeklied. Kinderen die een instrument bespelen doen dat op hun instrument; de overige kinderen zingen. Ook Amicitia’s Jeugdorkest Landsmeer (JOL) is van de partij. Burgemeester Léon de Lange spreekt de aanwezigen toe. Landsmeerders zijn van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

Muziekles in Landsmeer
In Landsmeer krijgen alle basisschoolleerlingen wekelijks muziekles. Speciaal voor dit doel is in 2016 een stichting opgericht waarin de zes basisscholen, de muziekverenigingen Amicitia en De Eendracht en de gemeente samenwerken. Aangejaagd door Amicitia en de Rotary hebben de Landsmeerse basisscholen destijds subsidie aangevraagd bij het Cultuurparticipatiefonds om muziekles op school mogelijk te maken. Toen de aanvragen werden gehonoreerd, besloot ook de gemeente een bijdrage te leveren en was de Stichting Kind & Muziek in Landsmeer een feit.

Een voorwaarde van het Cultuurparticipatiefonds was dat de scholen een samenwerking aangingen met een culturele partij in het dorp. Een team van vier muziekdocenten verzorgt de wekelijkse muzieklessen op de scholen. Zij hebben met elkaar een raamwerkplan opgesteld en wisselen veel met elkaar uit.

De subsidie is inmiddels beëindigd – hij gold voor drie jaar –, maar omdat de gemeente het belangrijk vindt dat leerlingen muziekles krijgen, betaalt zij nu alle kosten. Geweldig dat Landsmeer dit doet!

Structureel muziekonderwijs
Het doel van de Stichting Méér Muziek in de klas, waarvan koningin Máxima erevoorzitter is, is dat álle 1,4 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland structureel muziekonderwijs krijgen. De Méér Muziek in de Klas Bokaal wordt uitgereikt aan gemeenten en regio’s die muziekonderwijs al heel goed en structureel hebben geregeld.