AMV-LES START IN JANUARI

Het is voor de ontwikkeling van kinderen heel waardevol om al op jonge leeftijd met muziek bezig te zijn. Jaarlijks start Amicitia in januari cursussen Algemene Muzikale Vaardigheden (AMV) op drie niveaus. Door zingen, klappen, spelen met kleine instrumentjes en door de basis van het notenschrift te leren, bereiden basisschoolkinderen van 4 tot en met 7 jaar zich voor op het spelen van een instrument.

Laat je kind op een speelse manier kennismaken met muziek en schrijf in AMV-les!